ВУЗ ШАГ

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17

 

Управління

Основні принципи управління

Діяльність школи будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежно від політичних і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, однакових умов кожної людини для повної реалізації їх здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою , традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і місцевого самоврядування.

Головними завданнями навчального закладу є:

· Забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;

· Виховання громадянина України;

· Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій;

· Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттями національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

· Виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свободи громадянина, відповідальності перед законом за свої вчинки,

· Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· Реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

· Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· Розвиток природних здібностей, нахилів та обдарованості, творчого мислення та вміння самовдосконалюватися;

· Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб;

· Оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

У традиціях школи:

· Повага до особистості учня і педагога;

· Створення умов для розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних здібностей;

· Організація безперервної освіти учнів;

· Збереження і передача педагогічного досвіду;

· Орієнтація на використання сучасних педагогічних технологій в поєднанні з ефективними традиційними методами навчання;

· Активне включення випускників школи в освітній процес;

· Використання традиційних заходів як засобу виховання особистості.